Takin’ the 30 Stockton to Saigon (on New Year’s Eve!)